Information på Föräldrarådet

Information på Föräldraråd

 

Nybyggnationen av hus F kommer inte att vara klart i tid enligt den tidplan som skolan haft att planera kommande läsår efter. I den första tidplanen var färdigställandet satt till mitten av juni 2016 och i den reviderade tidplanen är färdigställandet angivet till mitten av oktober 2016. Skolan kommer att ta det nya huset med alla dess funktioner som kök, matsal, idrottssal, kontor och lektionssalar i fullt bruk först vecka 45 2016. Då skolan kommer att sakna bl.a. det nya husets lektionssalar har en alternativ lösning arbetats fram. Denna lösning är fattat i samråd med SISAB, Utbildningsförvaltningen, huvudskyddsombud och skolans ledning därefter har förslaget presenterats och diskuterats på APT och godkänts i SVG. I texten som följer och i bifogade förklarande ritningar redovisas vad som är beslutat på skolan hur det kommande läsåret ser ut vad gäller klassplaceringar och ombyggnationer. För synpunkter och ytterligare information kan ni vända er till skolans Intendent Anders Qvarfordt.

 

Lokaler och ombyggnationer 16/17.

Till HT-16 genomförs delar av omflyttningen av klasser till de lokaler det tidigare beslutats om. Med anledning av den pågående ombyggnationen på skolan och den uppkomna förseningen av nybyggnation av Hus F och dess klassrum behöver skolan till skolstarten HT-16 lösa lokalfrågan för ett antal klasser provisoriskt. Då hus F inte kan tas i bruk som planerat kommer vissa ombyggnadsåtgärder i hus A och B utföras sommaren 2017 i stället för sommaren 2016. Dessa senarelagda åtgärder gör att skolan vid skolstarten HT-16 har lektionssalar till samtliga 27 klasser inom skolans nuvarande lokaler.

 

Sommarens arbeten är enligt följande:

Rum A129, nytt klassrum för åk.4, 2C börjar här HT-16.

Rum A141-145, ny entré, kapprum och wc.

Rum A163-165, wc vid PA.

Rum 186, wc vid entré A4.

 

Då hus F tas i bruk enligt ny tidplan i oktober 2016 kommer fyra åk. 2 klasser, FD och 1D som det tidigare har beslutats om att flytta in i de nya lokalerna under höstterminen. De då frigjorda lokalerna i hus A gör att åk. 4 kan flytta in i sina lokaler och att fortsatta ombyggnadsarbeten i hus A och B kan genomföras.

 

Höst/vinter 2016/17 arbeten är enligt följande:

Rum A187-192, bibliotek, studio och arbetsrum.

Del av hus B, klassrum plan 100.

Hus B, kapprum plan 100 och 200.

 

Resterande ombyggnadsarbeten på hus A och B genomförs sommaren 2017. Klassplaceringar i augusti och november redovisas i ritning 2 och 3. Ombyggnadsarbeten som görs sommaren 2016 redovisas på ritning 1 och resterande arbeten som utförs under läsåret 16/17 och sommaren 2017 finns på ritning 1 och 4.

För att se ritningar klicka här.

Dela: