Herrängen Informerar maj- 16

Bästa föräldrar!

Kompisdagen

Den 11 maj hade vi vår efterlängtade Kompisdag. En dag där alla på hela skolan tillsammans leker, skrattar och får lära känna nya kompisar. Barnen från olika årskurser är indelade och blandade i mindre grupper. Grupperna leds av våra duktiga och engagerade coacher från årskurs 3 och 5. 

I år satsade vi på utomhusaktiviteter vilket var uppskattat av både barn och pedagoger. Våra idrottslärare gjorde en rolig och utmanande hinderbana som barnen tillsammans skulle genomföra. Vi hade även en minnespromenad och lekte olika sorters lekar för att få lära känna varandra, stärka gruppen och bara skratta tillsammans.

Även lunchen åt vi ute i den underbara solen och det bjöds på hamburgare av våra matcoacher (elever) som gjorde ett strålande jobb. Under dagen så gjorde alla barn färgglada armband med texten KOMPIS som symbol för denna gemensamma dag. Avslutningsvis sjöng coacherna vår kompissång på scenen. Kompisdagen var en rolig och minnesvärd dag då vi delade mycket skratt och fick lära känna nya kompisar. Tack alla coacher, barn och pedagoger för denna fina dag och vi ser framemot nästa.

 

Fritidshemmens dag

Den 10 maj kl. 13.00 samlades alla kommunala skolor i Älvsjö på Solberga skolan för att fira fritidshemmens dag. Där bjöds det på underhållning av Mollie Lindén, 2:a i idolfinalen 2014 och Carlos som lärde alla att dansa. En härlig dag som också bjöd på soligt väder.

 

IUP med omdömen, åk 1-5

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål.

 

Den framåtsyftande planeringen (IUP) innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. IUP upprättas i början av höstterminen och följs upp vid utvecklingssamtalet i början av vårterminen.

 

I slutet av läsåret skrivs omdömen i samtliga ämnen. Läraren bedömer elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven - godtagbara kunskaper eller otillräckliga kunskaper.  I åk 4-5 bedömer läraren också om eleven har mer än godtagbara kunskaper. Om eleven har godtagbara kunskaper skrivs inga kommentarer.

Beskrivningar om vad eleven kan och vilka utvecklingsbehov eleven har kommuniceras fortlöpande till elever och vårdnadshavare under låsårets gång, bl.a. genom pedagogiska planeringar och/eller matriser. Om en elev har otillräckliga kunskaper bör det i kommentaren beskrivas skäl för otillräcklig utveckling.

 

Skolråd

Skolrådets sista möte genomfördes den 12 maj. Skolrådet gick igenom de punkter som lyftes på föregående föräldraråd (se Herrängens skola informerar - april).

Tillsammans med Minna Mäkelä (kökschef) diskuterades de synpunkter som framförts angående maten. Minna har god kontakt med vår matleverantör och gör nu flera justeringar i beställningarna för att bättre möta elevernas önskemål. En ny upphandling av skolmaten inför hösten är inte aktuell. Vi ser alla fram emot när våra duktiga kockar ska få börja laga mat till oss igen. Enligt plan efter novemberlovet.       

 

Sommarfritids

v. 24, 25 och 26 har alla avdelningar öppet som vanligt.

v. 27 Korallen och Diamanten är ihop. Opalen och Safiren är ihop. Klubben, Månstenen och Rubinen är ihop på Rubinen.

v. 28-30 Johan Skytteskolan har öppet för samtliga fritidshem i området. Personal från Herrängens skola arbetar på JS dessa veckor.

v. 31 är alla på Rubinen

v.32 är Korallen, Diamanten, Safiern, Opalen på sina ordinarie avdelningar. Månstenen, Klubbben och Rubinen är på Rubinen. 
Torsdag 11/8 & fredag 12/8 är alla avdelningar på Rubinen pa planeringsdagar. 

v. 33 har alla avdelningar öppet som vanligt. Klubben startar för årskurs 4-5.

Blivande årskurs 4 går till klubben 15/8

Alla berörda elever/föräldrar kommer att få närmare information i ”Välkomna till sommarfritids”

 

Skolstart

Skolstart är den 18 augusti. Årskurs 1-6 startar 08.30 i klassrummen och förskoleklasserna klockan 09.00. Klockan 10.00 är det Kick off på skolgårdens utescen. Uppgifter om lokaler/klassrum augusti finns på hemsidan.

 

Föräldramöten i augusti

I kalendariet finns tider för föräldramöten i augusti.

Vi återkommer med uppgifter om lokaler.

 

Nedan följer ett uppdaterat kalendarium för 2016.

 

Med vänlig hälsning

Skolledningen

 

”Herrängens skola informerar” utkommer ungefär en gång i månaden med mera övergripande information från skolledningen. Övrig information får ni föräldrar direkt av arbetslagen/klasserna. Detta informationsblad publiceras genom skolwebben och på skolans hemsida.

 

 

KALENDARIUM                            

2016 Vårterminen

 

Studiedag personal/Lov elever

23 maj

Nationaldagen

6 juni

Skolavslutning

9 juni

 

 

2016 Höstteminen

 

Skolstart

18 augusti

Föräldramöten årskurs F-1

22 augusti kl. 18.00

Föräldramöten årskurs 2-3

23 augusti kl. 18.00

Föräldramöten årskurs 4

24 augusti kl. 18.00

Föräldramöten årskurs 5-6

25 augusti kl. 18.00

Höstlov

v.44

Skolavslutning

21 december

 

Dela: