Rektorsbrev

Till föräldrar med barn på Herrängens Skola

Nu knackar julen på dörren och en välbehövlig vila väntar från arbete och skolgång.

Jag har arbetat nästan en termin på skolan som t.f. rektor, men sedan en månad tillbaka har jag fått förmånen att fortsätta arbeta på skolan som ordinarie rektor. Ett uppdrag som jag verkligen gläds åt.

Min korta tid på skolan har varit både intressant och rolig. Verksamheten fungerar bra med många duktiga och ansvartagande pedagoger/personal som alla arbetar för elevernas kunskapsinhämtande och trivsel. Det är en skola med mycket liv där eleverna är kreativa, trevliga och talar gott om sin skola. Dessutom är de fantastiskt duktiga på att leka på raster och vara ute.

Jag vill samtidigt framföra ett varmt tack till alla elever och personal som anordnade en mycket uppskattad ”Nobellunch”. Vidare vill jag tacka eleverna i åk 4 och personalen som framförde ett stämningsfullt Luciatåg på vår nya utescen.

 

Betyg

Eleverna i åk 6 ska få sitt första betyg. De får betyg i alla ämnen som de har läst utom i språkvalet (detta ges först i åk 7). Det blir säkert spännande och min förhoppning är att det också sporrar till fortsatt gott skolarbete. Betygen kommer att skickas hem så att de finns i brevlådan på avslutningsdagen.

Lokaler

Äntligen är nya F-huset färdigt. Vi kommer påbörja flytten under v.51 och det ska  vara klart den 10/1-2017, då eleverna kommer tillbaka från sin julledighet.

Det nya F-huset kommer att inrymma idrottssal, tillagningskök och matsal, expedition och 6 klassrum med tillhörande fritidshemsverksamhet.

Flytten kommer naturligtvis påverka den ordinarie undervisningen De praktiskt/ estetiska ämnena utgår under flyttdagarna 20-21/12 då nedpackning sker. Flytt av kartonger m.m. sker i mellandagarna.

Flytt till hus F.

F – 1 D (två klasser + fritidshem)

2A, 2B, 2C och 2D (4 klasser + fritidshem)

Flytt från Hus B till Hus A

4A, 4B (två klasser byter klassrum från Hus B till Hus A)

Ingång för dessa klasser blir ingång A2 (inte vid expeditionen)

 

Nya köket och matsalen.

Vi räknar med att köket och matsalen kommer att tas i bruk direkt efter lovet. Just nu tittar vi över matsalsschemat för eventuella justeringar.

Frukt kommer inte att serveras dagligen till alla elever efter jullovet. Frukt till mellanmålet behålls enligt meny från kökschefen.

 

Utvecklingssamtalsveckor

Vårterminens samtalsveckor är v. 5-8.

Klasslärare/mentorer informerar om tider m.m.

 

PRIO - planering, resultat, initiativ och organisation

Prio är ett utvecklingsprojekt som alla skolor i Stockholms stad ska arbeta med. Detta projekt startar vi med i januari. Målet är att höja kunskapsresultaten i Stockholms Stads skolor. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framför allt om

Att stärka det kollegiala samarbetet mellan lärare.
Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

 

(fortsättningsvis kommer rektorsbreven finnas i klassernas respektive rum på skolwebben och på hemsidan)

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete önskar jag er en riktigt

God jul och Gott nytt år

Rektor, Agneta Brandelius

 

Läsårsdata 2016/2017

Höstterminen 2016        18/8-21/12

Tors 18/8              Läsåret börjar       (eleverna börjar)

V 44                       Eleverna lediga hela v. 44

31/10-2/11            Studiedagar (eleverna lediga)           

3/11- 4/11             Lov     

Ons 21/12            Julavslutning

Vårterminen 2017         9/1-9/6

9/1              Terminsstart, Studiedag för lärare och fritidshemspersonal (eleverna lediga)

10/1            Skolstart för eleverna (läsning enligt schema)

V. 9             27/2 – 3/3             Sportlov

V. 15           10/4 - 17/4            Påsklov +Påskhelg

1/5              1:a Maj                 (fritidshem stängt)

15/5            Studiedag             (eleverna lediga)

25/5            Kristi himmelfärdsdag   (fritidshem stängt)

26/5            Lov vid Kristi himmelfärdsdag        

6/6              Sveriges Nationaldag     (fritidshem stängt)

9/6              Skolavslutning

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: