Riktlinjer för vistelse på Herrängens skola i samband med infektion och sjukdom

Var och en har ett ansvar för att så långt som möjligt vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot smittspridning.

Låt barnets allmäntillstånd avgöra om det kan återgå till skolan vid eller efter en infektion. Barnet skall ha ett gott allmäntillstånd, dvs. vara pigg och orka delta i normala aktiviteter som kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.

Att ha ett feberfritt dygn hemma utan febernedsättande läkemedel är en bra tumregel.

Ett barn med infektion som får behandling med antibiotika kan återgå till skolan när det orkar delta i verksamheten igen. Vid ex. öroninflammation kan detta vara efter ngt. dygn, men kan ta längre tid vid en streptokockinfektion som halsfluss. Då bör det gå minst två dygn. Det som avgör är alltså allmäntillståndet. Ev. antibiotikabehandling ges i hemmet.

Vid olika typer av magsjuka ska barnet stanna hemma minst två dygn efter tillfrisknande för att förhindra smittspridning.

Impetigo eller s.k. svinkoppor är mycket smittsamt och sprids genom direktkontakt. Det är mycket viktigt med god handhygien. Barnet smittar tills såren är läkta. Vid utbredda sår krävs ibland antibiotikabehandling. Vid fuktiga impetigoförändringar bör barnet vara hemma. När utslagen inte längre vätskar kan barnet vanligen återgå till skolan. Bra att tänka på är kläder som täcker utslagen. Ev. antibiotikabehandling ges i hemmet.

 

Om barnet har konstaterats ha löss, som är vanligt förekommande i skolan, kan barnet återgå till skolan efter att behandling gjorts. Med jämna mellanrum uppmanar vi till ”luskamning” som en förebyggande åtgärd.

 

Källa: Socialstyrelsen 2008, smitta i förskolan.

 

För råd om vård rekommenderas hälsorådgivning på tel.1177 eller www.vårdguiden.se

 

Hälsningar

Åsa Leander, skolsköterska 

Dela:
Kategorier: