Kommande ombyggnationer

Kommande planerade arbeten under våren och sommaren 2017 är i stora drag enligt följande.

Hus A:

En studio ställs iordning för specialundervisning i delar av Opalens f.d. utrymmen.

Ny mottagning för elevhälsan i hus A, f.d. Opalen intill nya studion, A191.

Renovering/byte av kök i f.d. Opalen, A189

Avdelning Safiren får ett grupprum och ett personalarbetsrum iordningställt i ledigt klassrum.

Nytt kök vid Safirens allrum, A178.

Entré A3 får nya toaletter.

Ny hemkunskap, A138.

Ny placering av biblioteket, A136.

Ny placering av mellanstadieklubben, A135.

Dörrparti i korridor vid personalrum flyttas för att bättre passa verksamheten, A103.

Nytt grupprum, kopiatorrum och vilrum görs vid tidigare expedition, A104-A106.

 

Hus B:

Nya kapprum och toaletter på plan 2 och 300.

Nya personalarbetsrum på plan 1 och 300.

Musiksal med grupprum ställs iordning i nuvarande bibliotek och klubbrum på plan 100.

Textilslöjden får ny placering och utökad yta på plan 100.

Nytt klassrum i f.d. textilslöjden.

 

Hus E:

Ombyggnad av befintliga ytor till multisalar och grupprum.

Ny HWC på plan 200.

 

Gård/Mark:

Asfaltering av grusytorna kring hus F.

Nytt staket kring mottagningsplats vid kök och sophus.

Ny gångväg utefter nya staketet.

Dränering och grusning av gräs/ler ytor mellan hus A och Paviljongen.

Nya cykelställ vid Paviljong, hus F och hus B.

Montering av klätterplank vid hus F.

Återställning av mark vid B-huset.

Återställning av mark vid vändplan hus E.