Kommande ombyggnationer

Resterande ombyggnads arbeten under hösten 2017 är i stora drag enligt följande.

Hus A:

Entré A3 får nya toaletter.

Nytt grupprum, kopiatorrum och vilrum görs vid tidigare expedition, A104-A106.

 

Hus B:

Nya kapprum och toaletter på plan 2 och 300.

Nya personalarbetsrum på plan 1 och 300.

Musiksal med grupprum ställs i ordning i nuvarande bibliotek och klubbrum på plan 100.

Textilslöjden får ny placering och utökad yta på plan 100.

Nytt klassrum i f.d. textilslöjden.

 

Hus E:

Ombyggnad av befintliga ytor till multisalar och grupprum.

Ny HWC på plan 200.

 

Gård/Mark:

Dränering och grusning av gräs/lerytor mellan hus A och Paviljongen.

Nya cykelställ vid Paviljong, hus F och hus B.

Återställning av mark vid B-huset.

Återställning av mark vid vändplan hus E.