Skolfakta

Vår organisation består av totalt 27 klasser med ett genomsnittligt elevantal på 26 elever per klass. Skolan är organiserad i tio arbetslag och varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.
Skolans ledning, även kallad styrgrupp, består av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. Arbetslagsledarna tillsammans med rektorer bildar skolans ledningsgrupp. Styrgrupp och ledningsgrupp träffas en gång per vecka.
 

Personalen består läsåret 16/17 av 110 personer varav 41 st. är undervisande personal och 48 st. arbetar inom skolbarnsomsorgen.
 

Fem personer arbetar i skolrestaurangen. På skolans expedition finns skolsekreterar, skolassistent, intendent och vaktmästare. Skolan har eget skolbibliotek.
Vi är en fyrparallellig skola. Vi har integrerade fritidshem med 6 hemvister i år F-3. Skolans mellanstadieverksamhet heter Klubben och är en öppen verksamhet för elever i år 4-6.
 

Korallen består av FA och 1A. Oss hittar ni  i A-huset. Ingång A3.
Diamanten består av FB och 1B. Oss hittar ni i A-huset. Ingång A2,5.
Safiren består av FC och 1C. Oss hittar ni i A-huset. Ingång A4.
Opalen består av FD och 1D. Oss hittar ni i F-huset. Ingång F1.
Månstenen består av 2A, 2B, 2C och 2D. Oss hittar ni i F-huset. Ingång F2.
Rubinen består av 3A, 3B, 3C och 3D. Oss hittar ni i paviljongerna.
Topasen består av 4A, 4B och 4C. Oss hittar ni i A-huset. Ingång A2.
Ametisten består av 5A, 5B, 5C och 5D. Oss hittar ni i hus B. 
Smaragden består av 6A, 6B, 6C och 6D. Oss hittnar ni i hus B. 6B och 6D finns i paviljongerna. 

Dela:
Kategorier: