Start

Välkommen till Herrängens skola.
Herrängens skola är en F-6 skola belägen i Älvsjö, mitt i villaområdet Herrängen.

Nyheter

Viktig information

Frånvaroanmälan

Anmälan frånvaro för elev:

Vårdnadshavare anmäler frånvaro i skolwebben under tjänster, frånvaro och anmäl frånvaro eller via sms till 073-012 17 40 eller med appen Anmälan frånvaro om vårdnadshavarens mobilnummer är registrerat som kontaktuppgift i Stockholm Skolwebb. Kontaktuppgifterna i skolwebben finns under Min profil.

Då frånvaron anmäls med SMS eller appen är det elevens personnummer som skall anges, inte namn och klass som felaktigt har angivits i tidigare information.

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på tre sätt:
• Via Skolwebb Frånvaro
• Via Skolwebb appen
• Via Skolwebb SMS: 073- 012 17 40 

 

Nötförbud

På Herrängens skola råder totalt nötförbud mot mandel, sesam, nöt- och jordnöt på grund av kraftiga allergier hos elever.

Välkommen

till Herrängens skola.

 

 

 

 

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Kalender