Start

Välkommen till Herrängens skola.
Herrängens skola är en F-6 skola belägen i Älvsjö, mitt i villaområdet Herrängen.

Nyheter

Viktig information

Frånvaroanmälan

Anmälan frånvaro för elev:

Vårdnadshavare anmäler frånvaro i Skolplattformen under tjänster, frånvaro och anmäl frånvaro eller via sms till 073-012 17 40 eller med appen Anmälan frånvaro om vårdnadshavarens mobilnummer är registrerat som kontaktuppgift i Skolplattformen. Kontaktuppgifterna i Skolplattformen finns under Min profil.

Då frånvaron anmäls med SMS eller appen är det elevens personnummer som skall anges, inte namn och klass som felaktigt har angivits i tidigare information.

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på tre sätt:
• Via Skolplattformen Frånvaro
• Via Frånvaro appen
• Via SMS: 073- 012 17 40 

 

Nötförbud

På Herrängens skola råder totalt nötförbud mot mandel, sesam, nöt- och jordnöt på grund av kraftiga allergier hos elever.

Välkommen

till Herrängens skola.

Till föräldrar med barn som vistas på fritidshem och klubben

Vi har inför detta läsår sett över våra rutiner och vår mötesstruktur på skolan. Vi har därför gjort vissa förändringar i schemat för personalen. Det är viktigt att all personal får möjlighet att träffas för att diskutera pedagogiska frågor, arbetsmiljö, utvecklingsfrågor m.m. Denna förändring innebär att eleverna i åk 1-3 i fortsättningen börjar kl. 8.00 måndag –fredag och att fritidshemmen och klubben kommer att stänga kl. 16.00 en onsdag i månaden. Se nedan.

Onsdag 29/8

Onsdag 26/9

Onsdag 24/10

Onsdag 28/11

Vi vädjar till er att försöka lösa tillsynen dessa eftermiddagar då det är av stor vikt att all personal deltar på APT.

 

 

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Kalender