Elev / vårdnadshavare

Det här är en sida för elever och vårdnadshavare på Herrängens Skola.

Här ska du som elev eller vårdnadshavare hitta relevant information rörande skolan. 

Upplever du att du saknar någon typ av information är du alltid välkommen att höra av dig med synpunkter och idéer.

Kategorier:

Frånvaroanmälan

Anmälan frånvaro för elev:

Vårdnadshavare anmäler frånvaro i skolwebben under tjänster, frånvaro och anmäl frånvaro eller via sms till 073-012 17 40 eller med appen Anmälan frånvaro om vårdnadshavarens mobilnummer är registrerat som kontaktuppgift i Stockholm Skolwebb. Kontaktuppgifterna i skolwebben finns under Min profil.

Då frånvaron anmäls med SMS eller appen är det elevens personnummer som skall anges, inte namn och klass som felaktigt har angivits i tidigare information.

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på tre sätt:
• Via Skolwebb Frånvaro
• Via Skolwebb appen
• Via Skolwebb SMS: 073- 012 17 40