Föräldraråd

Föräldrarådet på Herrängens skola ska agera språkrör mellan föräldrar och skolledning. Rådet fungera som referensgrupp när frågeställningar uppkommer.
Rådet består av två föräldrarepresentanter från varje klass samt representanter från skolans ledning och sammanträder som regel i skolans matsal två gånger per termin.
Föräldrarådet arrangerar även olika typer av aktiviteter så som till exempel föräldraföreläsningar i samarbete med skolan. Vid varje möte förs minnesanteckningar som publiceras i kommande Herrängens skola informerar.

Frågor som föräldrar vill att deras representanter ska ta upp bör skickas in innan kallelsen till kommande möte går ut, alltså en vecka innan.