Förskoleklass

En bro mellan förskola och skola

Förskoleklass är en avgiftsfri och egen frivillig skolform. Där lek, skapande och utforskning är viktiga delar likaså att elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara.
Enligt skollagen (2010:800) ska förskoleklassen stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Läroplanen (Lgr11) omfattar även förskoleklassen i de två första delarna ur Lgr11, Skolans uppdrag och värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer.

Förskolklass tar vid där förskolan slutar, förvaltar det barnen kan och ger dem möjlighet att utveckla sitt lärande. Verksamheten är en bro mellan förskola och skola där barnen lär känna skolans värld. Arbetet i förskoleklass ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Utgångspunkten är att elevens utveckling och lärande sker ständigt och i alla sammanhang.

På Herrängens Skola arbetar vi för att ge eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i Lgr11.

Barnen lär för livet genom:
• lek, fri och organiserad
• skapande verksamhet
• eget utforskande med berikande material
• mattelek inne och ute, skolförberedande matematik
• språklek, skolförberedande svenska
• samarbets- och identitetsövningar
• temaarbete, fördjupning av ett ämne som är bra att ha med i ”bagaget”
• rörelse, idrott i gymnastiksalen med idrottslärare
• musik och dramaövningar som ibland mynnar ut i en musikteater
• natur, naturstudier med aktiviteter och lek i skogen
• koncentrationsövningar i klassrummet

Dela:
Kategorier: