Fritidsklubb

Skolans elever i år 4, år 5 och år 6 har möjlighet att gå på Klubben, som är en fritidsverksamhet  för de äldre barnen. Fritidsklubben har ingen morgonomsorg utan är öppen från skoldagens slut till kl. 17.00. På lov är Klubben öppen 8.00-17.00. 

Pedagogerna på fritidsklubben erbjuder en väl genomtänkt och en välplanerad verksamhet där barnen själva aktivt genom återkommande samlingar deltar i utformningen av innehållet. Verksamheten skall locka och kännas lustfylld för såväl flickor som pojkar utifrån barnens ålder och intressen. Dagligen samt i samband med lov sker många aktiviteter inom verksamheten som biljard, klättring, bad, fotboll, skrivarverkstad mm. Det finns spel, pyssel tillgång till slöjdsal, gymnastiksal samt musikrum och bibliotek och andra aktiviteter i vår verkstad. Användandet av datorer uppmuntras också. Vi arrangerar verksamhet i mindre grupper samt större där aktiviteter som schack, bak med mera ingår, allt efter barnens önskemål. Läxhjälp erbjuds också samt ett nära samarbete med samtliga klasser dagtid, där vi aktivt stödjer barnen i att nå uppställda kunskapsmål. Varje dag erbjuds barnen mellanmål.

 

Klubbens telefonnummer är 076- 12 21 904.

Dela:
Kategorier: