Grundskola

Grundskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige börjar de flesta barn i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller 6 och vid särskilda skäl vid 8 år.
Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.
Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen, d v s skolans huvudman och rektor har huvudansvaret för den dagliga verksamheten. För att styra verksamheten finns olika styrdokument till exempel; Skollagen, Skolförordningen, Läroplanen LGR 11 och Skolverkets allmänna råd.
 

Herrängens grundskola

Herrängens skola strävar efter att ge eleverna maximal personlig utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. Vi ska ge eleverna bästa tänkbara kunskaper och redskap för att kunna studera, leva och arbeta i en globaliserad värld. Skolbarnsomsorg och skola arbetar integrerat på ett naturligt sätt genom organisationen i arbetslagen. Alla pedagogers specifika kompetens tas till vara i samverkan inom arbetslaget. Det medvetna integrerade arbetet ger en högre kvalitet för elevernas sociala utveckling och påverkar elevernas möjlighet att nå högre i sina mål. På Herrängens skola erbjuder vi undervisning till och med år 6. Vi har ett nära samarbete med Johan Skyttes skola där flertalet av våra elever går år 7 - 9.

Dela:
Kategorier: