Herrängens skolas vision

"Elever från Herrängens skola ska med stor social kompetens och med hög kunskapsnivå vara väl förberedda för framtidens kommunikativa samhälle."

För att elever och personal ska känna stolthet över sin skola arbetar vi medvetet för att stärka allas Vi-känsla.
 

Dela:
Kategorier: