Kulturskolan

Kulturskolan Stockholm är till för dig som är mellan 6 och 22 år och är skriven i Stockholms stad.

Kulturskolan är en fritidsverksamhet med ett brett utbud av kurser inom det konstnärliga området. Nyckelorden i all verksamhet är lust, delaktighet och utveckling.

Terminskurser och korta kurser
Vi erbjuder terminslånga ämneskurser och kortare kurser. Våra verksamheter bedrivs såväl i egna lokaler som i stadens skolor.

Medverkan vid konsert, föreställning, utställning
Som deltagare i Kulturskolan kan du medverka i minst en föreställning, konsert eller vernissage per år om du vill.

15 000 elevplatser – 1000-tals evenemang
Kulturskolan Stockholm är Europas största kulturskola och finns runt om i hela staden. Kulturskolan har cirka 15 000 elevplatser och 320 pedagoger.
Genom våra elevers framträdanden vid konserter, föreställningar och i flera andra sammanhang glädjer Kulturskolan stockholmarna med cirka 1000 stora och små evenemang varje år.

Barn och unga med funktionshinder
Barn och unga med funktionsnedsättning erbjuds undervisning i våra ordiniare kurser, men har också tillgång till Kulturskolans Resurscenter.

Vi finns i Herrängens skola sedan 24 år tillbaka och vi har undervisning i blåsinstrument, slagverk och piano.

För att anmäla dig till Kulturskolan klicka här.