Om skolan

Herrängens Skola är en F-6 skola belägen i Älvsjö, mitt i villaområdet Herrängen. Vackert belägen med närhet till skog och park.

Vid läsårsstarten 17/18 var ca 700 elever inskriva på skolan. 440 elever är inskrivna i skolbarnsomsorgen och 140 elever inskrivna i den öppna fritidsverksamheten. Vår organisation består av totalt 27 klasser med ett genomsnittligt elevantal på ca 26 elever per klass.

Kategorier:

Skolledning

Dokument

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. 

Verksamhetsplan

Delmål mot kunskapskraven

Policy för läxor