Kommande ombyggnationer

Resterande ombyggnads arbeten under våren 2018 är följande.

Gård/Mark:

Nya cykelställ vid hus B.

Återställning av mark vid B-huset.