Ametisten

Arbetslaget Ametisten består av 3 stycken 6:or och finns i B-huset.

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på tre sätt:
• Via Skolwebb Frånvaro
• Via Skolwebb appen
• Via Skolwebb SMS: 073- 012 17 40 

Antal: 6