Månstenen

Arbetslaget Månstenen består av 4 st 3:or och är beläget i F-huset.

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på tre sätt:
• Via Skolwebb Frånvaro
• Via Skolwebb appen
• Via Skolwebb SMS: 073- 012 17 40 

Antal: 10