Månstenen

Arbetslaget Månstenen består av klasserna 1A, 1B, 1C och 1D med personal och är beläget i F-huset.

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på tre sätt:
• Via Skolplattformen Frånvaro
• Via Frånvaro appen
• Via Frånvaro SMS: 073- 012 17 40 

Antal: 13