Skolledning

Skolledningen utgörs av Agneta Brandelius (rektor F-6), Karin Persson (biträdande rektor Åk. 3-4) och Åsa Haglund (biträdande rektor Åk. F-2), Administrativ chef Kari-Pekka Santala.

 

Rektor och biträdande rektorer finns på plats för besök på kansliet. Säkrast är att boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp.

1-2 gånger per termin utkommer Rektorsbrevet där du kan läsa om vad som har hänt på skolan och vad som kommer att hända.

Antal: 3