Skolans Historia

Älvsjö - Herrängen växer

I slutet av 40- och i början av 50- talet började Herrängen att expandera.
Många egnahem och villor byggdes och barnkullarna var stora. Skolorna i Älvsjö kunde inte ge plats åt alla barn som föddes under och efter krigsåren. En av Sveriges då ledande arkitekter Folke Löfström, med bland annat skolor som specialitet fick i uppdrag att rita Herrängens skola.
Skolan invigdes år 1954 och barnen som tidigare gått i bland annat Solberga gamla skola och Långbrodalsskolan kunde nu flytta in i nya fräscha lokaler. Ända fram till 1959 bedrevs även undervisning i före detta Missionskyrkan på Herrängsvägen.

Skolan utrustades med en egen tandläkarmottagning. Idag har en del av elevhälsoteamet sin studio verksamhet i de lokalerna.
Skolan byggdes också med två vaktmästarbostäder. En på bottenvåningen i B-huset, samt en fristående villa intill skolan. Skolan har i olika etapper behövt nya lokaler eftersom fler elever söker sig till skolan.

I början av 70-talet fick skolan sitt första fritidshem Konvaljen.1992 byggdes E-huset, den så kallade Borgen för att bedriva skolbarnsomsorg. Så småningom blev det skola och fritids i samverkan.
1996 utökades B – huset (Klockhuset) med 6 nya klassrum. Kravet på skolsamverkan gjorde att hela A – delen byggdes om till nuvarande lokaler. Dessa blev klara 2005.
2014 revs matsalen och idrottssalen. Vårterminen 2017 var det nya hus F klart där det är matsal, idrottssal, klassrum och expedition.

2006 utsmyckades kullen på skolgården med skulpturerna Rast och Vila, gjorda av skulptrisen Camilla Bergman.

Dela:
Kategorier: