Skolfakta

Vår organisation består av totalt 27 klasser med ett genomsnittligt elevantal på 27 elever per klass. Skolan är organiserad i tio arbetslag och varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.
Skolans ledning, även kallad styrgrupp, består av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. Arbetslagsledarna tillsammans med rektorer bildar skolans ledningsgrupp. Styrgrupp och ledningsgrupp träffas en gång per vecka.
 

Fem personer arbetar i skolrestaurangen. På skolans expedition finns skolsekreterar och intendent. Skolan har eget skolbibliotek.
Vi är en fyrparallellig skola. Vi har integrerade fritidshem med 6 hemvister i år F-3. Skolans mellanstadieverksamhet heter Klubben och är en öppen verksamhet för elever i år 4-6.
 

Diamanten består av FA, FB, FC och FD. Oss hittar ni i A-huset och i F-huset.
Safiren består av 2A, 2B, 2C och 2D. Oss hittar ni i A-huset. Ingång A4.
Månstenen består av 3A, 3B, 3C och 3D. Oss hittar ni i F-huset. Ingång F2.
Rubinen består av 1A, 1B, 1C och 1D. Oss hittar ni i paviljongerna.
Smaragden består av 4A, 4B, 4C och 4D. Oss hittnar ni i hus B. 4A och 4B finns i paviljongerna. 
Topasen består av 5A, 5B och 5C. Oss hittar ni i A-huset. Ingång A2.
Ametisten består av 6A, 6B, 6C och 6D. Oss hittar ni i hus B. 

Dela:
Kategorier: