Skolhälsovården

Skolsköterskan på Herrängens skola heter Carina Broström och ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, biträdande rektorer, special pedagogerer och skolpsykolog.
Skolsköterskan arbetar främst hälsoförebyggande och träffar alla elever i skolan vid riktade hälsobesök. Fokus ligger på att främja för goda levnadsvanor och att barnet utvecklas på ett bra sätt och att det skall fungera i skolan ur ett medicinskt perspektiv. Skolhälsovården fortsätter också efter BVC för att vidare följa det svenska vaccinationsprogrammet. Öppen mottagning sker på förmiddagen 10-11 i mån av tid. Det går också bra att ringa för att rådgöra om det finns behov.

Förskoleklass
Vårdnadshavare fyller i en hälsodeklaration som ligger till grund för hälsobesök. Information från BVC inhämtas. Skolsköterskan träffar eleven och följer bland annat upp tillväxten. Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan har fungerat. Barn och vårdnadshavare träffar sedan skolläkaren. Vaccination mot mässling påssjuka och röda hund erbjuds.

Skolår 1
Kontroll av syn. Speciell hörselsjuksköterska kontrollerar hörseln.

Skolår 2
Längd och viktutvecklingen följs upp.

Skolår 4
En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren. Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen, syn och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. Elever som är födda före år 2002 erbjuds vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta.

Skolår 5
Flickor födda 1999 och senare erbjuds vaccination mot livmodershals cancer om tre doser. De två första doserna ges på höstterminen och den tredje på vårterminen. Information och medgivande blankett skickas hem innan.

Skolår 6
Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg. Elever som är födda före år 2002 erbjuds vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund.

Spara vaccinationsuppgifter från skolsköterskan.
Skolsköterskan når du på din skola och går bra att rådgöra med vid funderingar som rör ditt barns utveckling eller mående. Skolläkaren heter Monica Granath. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.
För att läsa mer om uppföljning av vaccinationer inom skolhälsovården i Stockholms Stad läs dokumentet längst ner på sidan.

Tänk på att Herrängens skola är en mandel, sesam, nöt- och jordnötsfri skola!

Carina Broström 08-50821913 carina.brostrom@stockholm.se