Elev

Här finns allt om elever....

Antal: 2

 • Elevsamverkan

  Elevråd

  Syftet med elevråd är att eleverna ska i demokratisk anda kunna påverka, känna sig delaktiga och ta ansvar för skolans verksamhet.
  Elevrådsrepresentanter från åk F – 6 utses via klassrådet.

 • Frånvaroanmälan

  Anmälan frånvaro för elev:

  Vårdnadshavare anmäler frånvaro i skolwebben under tjänster, frånvaro och anmäl frånvaro eller via sms till 073-012 17 40 eller med appen Anmälan frånvaro om vårdnadshavarens mobilnummer är registrerat som kontaktuppgift i Stockholm Skolwebb. Kontaktuppgifterna i skolwebben finns under Min profil.

  Då frånvaron anmäls med SMS eller appen är det elevens personnummer som skall anges, inte namn och klass som felaktigt har angivits i tidigare information.

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på tre sätt:
  • Via Skolwebb Frånvaro
  • Via Skolwebb appen
  • Via Skolwebb SMS: 073- 012 17 40 

   

  Kategorier: