Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 2

 • Ledighetsansökan

  All ledighet utöver skolans planerade lovdagar måste anmälas minst 2 veckor i förväg. Lämna in ledighetsansökan till din klassföreståndare.

  Ledighetsansökan (9 kB, pdf)
  Kategorier:
 • Frånvaroanmälan

  Anmälan frånvaro för elev:

  Vårdnadshavare anmäler frånvaro i skolwebben under tjänster, frånvaro och anmäl frånvaro eller via sms till 073-012 17 40 eller med appen Anmälan frånvaro om vårdnadshavarens mobilnummer är registrerat som kontaktuppgift i Stockholm Skolwebb. Kontaktuppgifterna i skolwebben finns under Min profil.

  Då frånvaron anmäls med SMS eller appen är det elevens personnummer som skall anges, inte namn och klass som felaktigt har angivits i tidigare information.

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på tre sätt:
  • Via Skolwebb Frånvaro
  • Via Skolwebb appen
  • Via Skolwebb SMS: 073- 012 17 40 

   

  Kategorier: