Trygghetsarbete/SAMS

SAMS är skolans antimobbingteam och arbetar för alla elevers trygghet genom lösningsfokuserat arbetssätt och kamratstödgrupper. SAMS består av representanter från olika arbetslag och har möten varje vecka.
Vid indikationer på oro och missförhållande inom en elevgrupp tas problemet i första hand upp i arbetslaget. Vid behov kontaktas SAMS eller elevhälsoteamet.

  • Likabehandlingsplan 16/17
  • Lösningsfokuserade kamratstödgrupper
  • Metod i arbetet mot kränkande särbehandling och mobbning
  • SAMS arbetsplan mot kränkande särbehandling och mobbning