Start

Välkommen till Herrängens skola.
Herrängens skola är en F-6 skola belägen i Älvsjö, mitt i villaområdet Herrängen.

Nyheter

Viktig information

Frånvaroanmälan

Anmälan frånvaro för elev:

Vårdnadshavare anmäler frånvaro i skolwebben under tjänster, frånvaro och anmäl frånvaro eller via sms till 073-012 17 40 eller med appen Anmälan frånvaro om vårdnadshavarens mobilnummer är registrerat som kontaktuppgift i Stockholm Skolwebb. Kontaktuppgifterna i skolwebben finns under Min profil.

Då frånvaron anmäls med SMS eller appen är det elevens personnummer som skall anges, inte namn och klass som felaktigt har angivits i tidigare information.

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på tre sätt:
• Via Skolwebb Frånvaro
• Via Skolwebb appen
• Via Skolwebb SMS: 073- 012 17 40 

 

Nötförbud

På Herrängens skola råder totalt nötförbud mot mandel, sesam, nöt- och jordnöt på grund av kraftiga allergier hos elever.

Välkommen

till Herrängens skola. 

Sista etappen av ombyggnadsarbeten i hus A påbörjas under vecka 44. Vid entré A3 skall det bli tre nya toaletter, ombyggnaden påverkar entrén och intilliggande grupprum. Entrén och grupprummet kommer att vara avstängt under ombyggnaden. Arbetet beräknas vara klart under vecka 49.

Dagvattenledningen vid hus A har stött på problem med berg i backen därav stoppet med arbetet. Ett isolerat rör kommer istället användas utefter husväggen för att lösa dräneringsproblemet. Arbetet återupptas under vecka 44.

Återställningen av marken bakom hus B har börjat vecka 43 och beräknas vara klart under vecka 46.

 

 

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Kalender

  • Heldag Höstterminen slut
  • Heldag Skolstart VT-18
  • Heldag Nationella prov åk 6 svenska
  • Heldag Nationella prov åk 6 svenska
  • Heldag Sportlov